Keskity oleelliseen tietoon


Me tarkastelemme yrityksesi toimintaa taloudellisesta näkökulmasta.

Syvällinen liiketoiminnan tuntemus sekä kokemus parhaista menetelmistä ovat avainasemassa tietoa hyödyntäessä. Verotuksen, talousohjauksen ja henkilöstöhallinnon asiantuntijamme yhdistävät yritysosaamisensa käytännön kokemukseensa hallinto- ja henkilöstötyöstä, jolloin hahmotat keskeiset asiat suurista tietomääristä. Tarkastelemme yrityksesi verotuksellisia ja liiketoiminnallisia tietoja ja neuvomme niiden perusteella yrityksesi talouden ja toiminnan muutoksissa. Tarvittaessa avustamme myös yrityksesi muutosprosessin käytännön toimenpiteissä.

Me analysoimme toimittamasi tiedot ja tulkitsemme laaja-alaisesti voimassaolevaa ja tarvittaessa myös vanhaa lainsäädäntöä, kuten kirjanpitolakia ja osakeyhtiölakia. Tutkimme myös lakeja elinkeinotoiminnan verottamisesta sekä oikeuskäytännön sanelemia käytäntöjä ja sopimusoikeutta. Lisäksi sovellamme tapauskohtaisesti viranomaisohjeita ja verohallinnon ohjeita sekä lakien esitöitä. Huomioimme työssämme myös työlainsäädännön, työehtosopimukset, työmarkkinaoikeuden oikeuskäytännöt, sopimusoikeuden, tietosuoja-asetukset ja ISAE 3402 -standardit.