Vahvista yrityksesi varainhoitoa


Me vastaamme yrityksesi kirjanpidon suoritteista ja velvoitteista.

Kirjanpitotiedon oikeellisuus edellyttää sekä kirjanpitosäännösten mukaista laskentaa että ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja toimialasta. Konsernilaskenta puolestaan vaatii erityistä asiantuntemusta säännösten soveltamisesta etenkin konsernin kansainvälistyessä. Kirjanpidon asiantuntijamme ymmärtävät kirjanpitosi vaatimukset yrityksesi koosta tai toimialasta riippumatta ja huomioivat kirjanpitoa ja tilinpäätöstä tehdessään toimintasi erityispiirteet, jolloin saat täsmällistä tietoa yrityksesi varainhoidosta ja taloudesta. Lisäksi veroasiantuntijamme suorittavat sisäisen kirjanpito- ja tilinpäätöstietojen tarkastuksen, jolloin varmistat myös tiedon verotuksellisen oikeellisuuden.

Me varmistamme viranomaisten asettamien säädösten ja dokumentointivaatimusten mukaiset kirjanpitotiedot. Vastaamme yrityksesi ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta ja tuotamme laskenta- ja seurantakohteiden litterointi- ja projektiseurantatiedot sekä tiliöimme tositeaineiston, tallennamme tapahtumat ja teemme jaksotukset sovitulla aikavälillä. Lisäksi täsmäytämme ALV-velkatilit, tiliotteet, myyntisaamiset ja ostovelat kuukausittain sekä teemme arvonlisäverolaskennan ja -kirjaukset. Tarvittaessa konsultoimme kirjanpito- ja raportointiprosessien kehittämisessä ja avustamme myös siirtymisessä IFRS-kirjanpitoon tai listautumisen vaatimukset täyttävään kirjanpitoon.

Tuotamme myös kirjanpitotietoihin perustuvat raportit yrityksesi ylimmän johdon käyttöön sekä lakisääteiset ilmoitukset sidosryhmille. Koostamme tilikohtaiset tulos- ja taseraportit sekä IFRS-raportit. Lisäksi laadimme tuloslaskelman, tasekirjan sekä tase-erittelyt sekä teemme veroilmoitukset, kausiveroilmoitukset, tuloveroilmoitukset ja ALV-yhteenvetoilmoitukset. Välitämme myös ALV-ilmoitukset ja osinkojen ennakonpidätysilmoitukset viranomaisille sekä tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin, tarvittaessa myyntitiedot Tilastokeskukselle ja kuukausittaiset Intrastat-ilmoitukset Tullille.


Kuukausikirjanpito
Käyttöomaisuuskirjanpito
Poistolaskenta Kuukausijaksotukset
Kirjanpidon parametrien ylläpito
Raportointi Tilinpäätösten laadinta
Veroilmoitusten laadinta
Tilintarkastajien avustaminen
Intrastat-ilmoitukset

  • Sonet Premium: Kirjanpito-ohjelma, palkanlaskentaohjelma ja HR-järjestelmä | TW-Laskenta
  • e-Toimisto | Kirjanpito-ohjelma ja laskutusohjelma | TW-Laskenta
 

Meiltä saat myös järjestelmät yrityksesi kirjanpitoon ja raportointiin sekä palvelut ja järjestelmät osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn.