Tietosuojaseloste, asiakkaat

 

Rekisterinpitäjä

TW-Laskentapalvelut on henkilötietojen rekisterinpitäjä www-sivujen lomakkeiden tietojen osalta.

 

Tietojen käsittelijä ja tietosuojavastaava

 

Tietojen käsittelijä

Tietoja käsittelee liiketoimintajohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet. Henkilötietoihin on tekninen pääsy myös palkkaohjelman pääkäyttäjillä ja IT-henkilöillä.

 

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana TW-Laskennassa toimii Thomas Westerberg. Kyselyt tietosuojasta voi toimittaa osoitteeseen

 

Rekisterinpitäjän lukuun suoritetut käsittelytoimet

 

Tietojen käsittely

Alla on listattu tietoja, joita tarjouspyyntöjärjestelmässä käsitellään. Lista ei ole tyhjentävä.

 

Yrityksen tiedot
  • Yrityksen perustiedot
  • Muut yrityksen tiedot

 

Yhteyshenkilön tiedot
  • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

 

Tietojen säilytys ja tuhoaminen

Tarjouspyyntölomakkeella kerätyt tiedot säilytetään määräajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

 

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

TW-Laskenta ei siirrä tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tietoja käsitellään vain TW-Laskennan sisäisissä verkoissa toimivilla järjestelmillä ja vain TW-Laskennan toimitiloista käsin. Verkot on suojattu ulkopuoliselta pääsyltä korkeatasoisilla palomuureilla ja muilla vastaavilla teknisillä järjestelyillä. Työasemilla ja palvelimilla käytetään korkeatasoisia suojausohjelmistoja mm. haitta- ja vakoiluohjelmia vastaan.

Tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopioita tietojen häviämisen estämiseksi. Varmuuskopioihin pääsevät käsiksi vain erikseen määritellyt tekniset pääkäyttäjät, jotka on koulutettu asianmukaisesti.

Tietojen siirtoon asiakkaan ja TW-Laskennan välillä käytetään turvallisia siirtotapoja (suojattu aineistopalvelu ja turvasähköposti). Myös asiakkaita kannustetaan ja opastetaan käyttämään turvallisia menetelmiä perinteisen sähköpostin sijasta.

 

Ohje tietosuojaloukkaustilanteessa

Jos havaitset tietosuojaloukkauksen, ota välittömästi yhteyttä tietosuojavastaavaan. Tietosuojailmoituksen malli on saatavilla pyynnöstä TW-Laskennasta: .

 

Ohje omien tietojen pyyntöihin

Asiakkaan yhteyshenkilö lähettää pyynnön TW-Laskennalle. Palvelupyyntöihin vastataan kiireellisyysjärjestyksessä.