TW-Laskennan ympäristöpolitiikka

 

Ympäristöpolitiikka työpaikalla yleisesti

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia ympäristösäännöksiä ja -ohjeita, emmekä ole tunnistaneet toiminnassamme merkittäviä ympäristöriskejä. Ympäristöpolitiikan pohjana ovat suomalainen lainsäädäntö ja Tampereen kaupungin ohjeistukset.

Noudatamme hankinnoissamme ja toiminnassamme tietoista harkintaa eettisyyteen ja lainmukaiseen toimintaan sekä kestävään kehitykseen liittyen siltä osin kuin se on mahdollista. Ohjaamme henkilökuntaamme noudattamaan samoja toimintaperiaatteita sisäisin koulutuksin ja ohjeistuksin.

 

Ympäristön kuormitus

Ohjeistamme työntekijöitämme aktiivisesti kiinnittämään huomiota ympäristön kuormitukseen ja pyrimme kehittämään toimintaamme ja toimenpiteitämme vähemmän luontoa kuormittavaksi.

Ympäristön kuormituksen minimoinnin periaatteemme:

 

Kierrätys ja fyysisen jätteen minimointi

Pyrimme kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti:

  • perusjätteet (paperi, metalli, kartonki, bio- ja sekajäte) näille varattuihin omiin
    keräysastioihin
  • kalusteet mahdollisuuksien mukaan (uusitaan sähköjalustat)
  • mapit (uudelleen käytämme mapit aineiston siirryttyä aktiivikäytöstä arkistoon)
  • pöytäkoneet ja kannettavat (kovalevyt irrotetaan ja turvahävitetään, muut koneen osat menevät kierrätykseen)
  • elektroniikka- ja sähköjäte (viedään jäteasemille)

 

Paperittomuus

Tavoitteenamme on paperin kulutuksen, käytön ja käsittelyn vähentäminen. Erityisenä pyrkimyksenä on ollut paperitulostamisen vähentäminen ja sähköiseen arkistointiin siirtyminen kaikilla osastoilla. Työntekijöille annetuissa ohjeistuksissa on määritelty arkistointiohje ja yhteinen kansiorakenne tiedon löytymiseen myöhempää tarvetta varten.

Järjestelmämme ja työprosessimme on optimoitu siten, että tulostamista tarvitaan mahdollisimman vähän. Asiakirjojen välitys asiakkaille ensisijaisesti sähköisiä järjestelmiä käyttäen. Välttämättömät paperiset asiakirjat turvahävitetään lainsäädännön mukaisen säilytysajan jälkeen.

Koemme olevamme edelläkävijä toiminnan sähköistämisessä taloushallinnon ja palkkapalvelun osalta tarjoten asiakkaillemme sähköisiä ohjelmisto- ja arkistointipalveluita.

 

Muu ympäristönkuormituksen vähentäminen

Pyrimme vaikuttamaan ympäristönkuormituksen vähentämiseen luontoa vähemmän kuormittavaksi muun toiminnan ohella myös kiinteistössämme. Olemme optimoineet kiinteistömme ilmastoinnin koneellisella ohjelmistolla, joka säätelee ilmastointia ja lämmitystä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Varasto- ja autotallitilojemme valaistus toimii liiketunnistimella sammuttaen tarpeettoman valaistuksen automaattisesti.

Kiinteistön hankintoja tehdessä kiinnitämme huomiota valittuihin materiaaleihin ja laitteisiin, mm. valaistusta uusiessamme olemme vaihtaneet valaisimet vähemmän luontoa kuormittaviin led -valaisimiin. Myös palvelinympäristömme virtualisoinnissa on huomioitu ympäristön kuormittavuus.

Yrityksemme yleinen matkustussääntö ohjeistaa suosimaan julkisia kulkuvälineitä aina kun se on mahdollista tai oman auton käytölle ei ole muuta erityistä syytä. Asiakaspalaverit pyritään järjestämään video- tai muita etäpalaverikäytäntöjä suosien, rajoittaen matkustustarvetta tämän myötä.