Paranna yrityksesi kilpailukykyä


Me varmistamme yrityksellesi edullisimman järjestelyn tai rahoitusmallin.

Juridisen, verotuksellisen ja kirjanpidollisen tiedon tapauskohtainen soveltaminen tuo merkittävää etua omistusrakenteiden ja liiketoiminnan muutosten sekä pääomarahoituksen suunnitteluun. Yritys- ja rahoitusasiantuntijamme käyvät tarkasti läpi yrityksesi tilanteen, jolloin saat yksilöllistä tietoa yrityksesi tai investointisi kilpailukyvystä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Avustamme yrityksesi omistus- ja rahoitusjärjestelyiden valmistelussa ja toteuttamisessa sekä toimimme neuvonantajanasi yritysmyynnissä tai -ostossa. Tarjoamme käyttöösi myös eri alojen kontakteja rahoituksen suunnittelua varten.

Me hyödynnämme yrityksesi liiketoimintatietoa kaikissa yritysjärjestelyprosessin vaiheissa. Määritämme yrityksellesi optimaalisen yritysrakenteen ja varmistamme järjestelyn taloudellisen kannattavuuden. Lisäksi tutkimme järjestelyn taloudelliset, verotukselliset ja liiketoiminnalliset vaikutukset. Tarvittaessa teemme yrityksesi ja sen liiketoimintojen arvonmääritykset ja arvioimme yrityksesi käyttöpääoman ja kassaennusteen. Analysoimme myös kaupantekohetken taseen, varmistamme sopimusten juridisen pätevyyden ja vahvistamme ennakkoratkaisut Verohallinnolta.

Me kartoitamme yrityksesi liiketoimintatiedon perusteella myös mahdolliset rahoitusmuodot ja rahoituksen tarjoajat sekä analysoimme eri rahoitusmuotojen hyödyt yrityksellesi. Teemme tarvittaessa yrityksesi taloudelliset ja verotukselliset tutkimukset sekä arvonmääritykset ja laadimme taloudelliset laskentamallit. Lisäksi sovellamme laaja-alaisesti lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, sopimusoikeutta yrityksesi rahoitusprosessien läpiviennissä.


Sulautumiset Jakautumiset Osakevaihdot Liiketoimintasiirrot Yrityskaupat Rahoituksen suunnittelu
Rahoitusneuvottelut rahoittajien kanssa

 

Meiltä saat myös palvelut yrityksesi verotuksen ja liiketoiminnan suunnitteluun.