Helpota yrityksesi kassanhallintaa


Me hoidamme yrityksesi laskutuksen ja reskontran rutiinit.

Yhtenäisen laskutusprosessin merkitys on kriittinen etenkin suuria tietomääriä käsiteltäessä. Taloushallinnon asiantuntijamme huolehtivat yrityksesi laskutuksen ja reskontran hoidosta vakioitujen laskutuskäytäntöjen mukaisesti, jolloin takaat tiedon hallitun käsittelyn ja seurannan. Noudatamme lain edellyttämiä laskustandardeja ja ISAE 3402 -laatustandardin mukaisia käytäntöjä sekä seuraamme taloushallinnon lainsäädäntöä ja täytämme sen edellyttämät velvoitteet, jolloin vältät tietojen virhekohdistukset ja siten myös maksuviivästykset.

Me vastaamme yrityksesi ostolaskutietojen sähköisestä kierrosta, maksuliikenteestä sekä ostoreskontran kirjauksista. Tallennamme ja kierrätämme ostolaskut, tiliöimme ne kirjanpitoon ja myös täsmäytämme osto- ja myyntireskontran kirjanpitoa varten. Lisäksi seuraamme yrityksesi myyntisaamisten suorituksia ja laadimme mahdolliset maksuhuomautukset. Tarvittaessa käsittelemme myös matka- ja kululaskut sähköisesti sekä teemme peruskirjaukset.


Ostoreskontra Myyntireskontra
Ostolaskujen sähköinen käsittely
Ostolaskujen täsmäytys ostotilauksiin
Myyntilaskujen sähköinen käsittely
Maksuliikennepalvelut
Matka- ja kululaskujen sähköinen käsittely
Viranomaisilmoitukset

  • e-Toimisto | Kirjanpito-ohjelma ja laskutusohjelma | TW-Laskenta
  • Profix: Laskutusohjelma | TW-Laskenta
  • Visma M2 Blue: Laskutusohjelma | TW-Laskenta
 

Meiltä saat myös järjestelmät yrityksesi osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja maksatukseen sekä palvelut ja järjestelmät kirjanpitoon ja raportointiin.