Tehosta palkkojesi läpivientiä


Me nykyaikaistamme henkilöstösi palkkaprosessit.

Erilaisiin työehtosopimusten ja roolien määrittämän tiedon saanti on tehokkainta hajautetun käyttäjähallinnan avulla. Käyttämämme palkkahallinnon pääjärjestelmät tarjoavat työntekijöillesi pääsyn omiin henkilötietoihinsa, esimiehillesi oikeudet tiiminsä tietoihin ja henkilöstöhallinnollesi näkymän koko henkilöstön työsuhdetietoihin, jolloin keräät ja hyväksytät tiedot tehokkaasti eri käyttäjillä. Järjestelmät takaavat myös lukuisten työsopimusten ja palkka-, loma- ja bonuslistojen tiedonkulun sähköisen aineistopalvelumme sekä järjestelmien välisten rajapintojen avulla.

Palkkahallintojärjestelmämme automatisoivat palkkatapahtumien käsittelyn, raportoinnin ja arkistoinnin. Järjestelmät mahdollistavat henkilöstösi poissaolojen ja työsuhdetietojen automaattisen käsittelyn sekä viranomaisilmoitusten, kuten tulorekisterin palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten, käsittelyn ja lähettämisen. Järjestelmistä on myös saatavilla laaja valikoima raporttipohjia muun muassa lomien, poissaolojen, työsuhdetietojen ja merkkipäivien tarkasteluun, tilastointiin, listaukseen ja laskentaan. Lisäksi järjestelmät arkistoivat henkilöstösi palkkalistat, tuntilistat, työsopimukset ja palkkiolistat sähköiseen dokumenttiarkistoon.


Työsopimukset
Palkka-, loma- ja bonuslistat
Poissaolot ja työsuhdetiedot
Viranomaisilmoitukset Raporttipohjat Arkistointi

  • Mepco Palkat ja Mepco HRM: Palkanlaskentaohjelma ja HR-järjestelmä | TW-Laskenta
  • Sonet Premium: Kirjanpito-ohjelma, palkanlaskentaohjelma ja HR-järjestelmä | TW-Laskenta
 

Meiltä saat myös palvelut yrityksesi palkkojen laskentaan ja maksatukseen sekä palvelut ja järjestelmät yrityksesi henkilöstöresurssien kehittämiseen.