Ohjaa henkilöstösi suorituskykyä


Me yhtenäistämme henkilöstösi ohjausprosessit.

Yhtenäinen työsuhdetietojen hallinta luo pohjan henkilöstön systemaattiselle kehittämiselle. Käyttämämme henkilöstöhallinnon pääjärjestelmät kytkeytyvät osaksi yrityksesi HR-prosesseja, jolloin kokoat tiedot työntekijöidesi toiminnasta vertailukelpoiseen muotoon ja käsittelet niitä järjestelmällisesti. Tarvittaessa aineistot siirtyvät myös muihin käytössäsi oleviin järjestelmiin liittymien kautta.

HRM-järjestelmämme automatisoivat HR- ja palkkatietojen hallinnoinnin ja raportoinnin. Järjestelmät keräävät henkilöstösi palkkatapahtumat ja -perusteet, lomatiedot ja poissaolot, koulutustiedot, etuudet sekä erilaiset henkilöstötiedot ja niiden raportoinnin keskitetysti yhteen tietokantaan. Lisäksi järjestelmät säilyttävät palkkatapahtumat, työsuhdetiedot sekä palkkakirjanpidon viranomaisvaatimukset täyttävässä formaatissa. Järjestelmämme tukevat myös henkilöstötietojen hyväksyntämenettelyjä ja muistutuksia. Järjestelmiin on määriteltävissä lomakkeiden kierrätys hyväksyntään ja palkkahallintoon. Järjestelmä mahdollistaa myös automaattisten muistutusten ja poissaoloilmoituksien asettamisen sekä osaamis- ja koulutustietojen ja työhakemuksien sähköisen hallinnoinnin.

Järjestelmämme helpottavat työsuhdetietojen päivittämistä. Järjestelmät ovat muokattavissa soveltamaan työehtosopimuksia teknisesti ja käytettävissä määriteltyjen käyttäjäroolien mukaan, jolloin työntekijöilläsi on pääsy lomahakemuksien ja poissaoloilmoituksien tekoon sekä oman loma- ja poissaolohistorian tarkasteluun. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa henkilöstösi työtyytyväisyyskyselyjen vastausten automaattisen tallennuksen sekä lomien, poissaolojen ja henkilötieto- ja työsuhdemuutosten tiedonkulun erilaisten lomakkeiden avulla.


Palkka- ja lomatiedot
Työtunnit ja poissaolot
Koulutus- ja työsuhdetiedot
Työhakemukset Työtyytyväisyyskyselyt
Henkilöstötietojen raportointi
Automaattiset hyväksyntäketjut
Automaattiset muistutukset
Automaattiset poissaoloilmoitukset

  • Mepco Palkat ja Mepco HRM: Palkanlaskentaohjelma ja HR-järjestelmä | TW-Laskenta
  • Sonet Premium: Kirjanpito-ohjelma, palkanlaskentaohjelma ja HR-järjestelmä | TW-Laskenta
 

Meiltä saat myös palvelut yrityksesi henkilöstöresurssien kehittämiseen sekä palvelut ja järjestelmät yrityksesi palkkojen laskentaan ja maksatukseen.