Helpota tiedon saantia


Me automatisoimme yrityksesi talous-, palkka- ja henkilöstöprosessit.

Tiedonkulun automatisointi helpottaa reaaliaikaisen tiedon saantia. Talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon sekä kirjanpidon järjestelmämme keräävät sähköisesti tiedon yrityksesi taloudesta, palkoista ja henkilöstöstä, jolloin saat tiedot välittömästi käyttöösi tiedon määrästä riippumatta. Lisäksi kirjanpitäjiemme ja reskontranhoitajiemme yhdessä ohjelmistoasiantuntijoiden kanssa kehittämä e-Toimisto-taloushallintojärjestelmä koostaa ja arkistoi yrityksesi laskutus- ja kirjanpitotiedot automaattisesti, jolloin seuraat ja ennustat taloustietojasi reaaliajassa. Vastaamme myös pääjärjestelmiemme ylläpidosta, jolloin käytät tietoa keskeytyksettä.

Taloushallinnon järjestelmämme tehostavat yrityksesi osto- ja myyntilaskutietojen tarkastelua. Järjestelmät koostavat osto- ja myyntilaskujen sisällön ja käsittelytiedot, kuten hyväksynnän ja tiliöinnin, sekä maksutiedot yhteen näkymään. Järjestelmät ovat tarvittaessa yhdistettävissä myös muihin käyttämiisi järjestelmiin, jolloin yrityksesi tiedot kulkevat järjestelmästä toiseen hallitusti.

Kirjanpidon järjestelmämme helpottavat yrityksesi taloustietojen seurantaa. Järjestelmät hakevat kirjanpitoraportit, kuten pääkirja- ja päiväkirjaraportit ja oman pääoman erittelyt, sekä maksuennusteet. Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämme puolestaan kokoavat samaan järjestelmään yrityksesi HRM- ja HRD-tiedon, kuten tilastotiedon lomista, henkilöstöstä, henkilötyövuosista, poissaoloista ja etuuksista, sekä raportit palkoista, koulutuksista, rekrytoinneista ja sivukuluista.