Tietosuojaseloste, rekrytointi

 

1. Rekisterinpitäjä

TW-Laskentapalvelut Oy
Y-tunnus 0946112-9
Hatanpään valtatie 13, 33100 Tampere
Puh. 03-270270

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja tietosuojavastaava

 

HR-assistentti

Ulla Hyttinen
TW-Laskentapalvelut
Hatanpään valtatie 13, 33100 Tampere
Puh. 050 592 9845

 

Tietosuojavastaava

Thomas Westerberg
TW-laskentapalvelut
Hatanpään valtatie 13
33100 Tampere
Puh. 046 600 0302

 

3. Rekisterin nimi

TW-laskentapalvelut Oy:n rekisteri työnhakijoista.

 

4. Rekisteröidyt henkilöt

TW-Laskentapalvelut Oy:öön hakevat työnhakijat.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TW-laskentapalvelut Oy:n rekrytointitoiminnan hoitaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää TW-Laskentapalvelut Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työhakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksensa haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia:

  • Henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot
  • Tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
  • Työhakemus ja ansioluettelo
  • Työnhakijan työnhakua koskevat tiedot

 

7. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste on henkilön nimenomainen suostumus, joka annetaan hyväksymällä käyttöehdot rekisteröitymisen yhteydessä.

 

8. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisterissä ei käytetä säännönmukaisia tietolähteitä.

 

9. Henkilötietojen säilytys

Työnhakijan omasta pyynnöstä tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita. Muussa tapauksessa tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Hakemuksia voidaan käsitellä myös muiden mahdollisten työpaikkojen täyttämistä koskevia valintoja varten, ellei työnhakija ole ilmoittanut rekisterinpitäjälle, että hän haluaa hakemustaan käsiteltävän vain nimenomaiseen tehtävään tai pyytänyt käsittelyn lopettamista.

 

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröityjen työnhakijoiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta.

 

11. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

12. Rekisterin suojaus

 

Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavissa ainoastaan tietoon oikeutetuille henkilöille.

 

Digitaalisesti tallennetut tiedot:

Rekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisina. Henkilörekisteriin pääsyä on rajattu siten, että digitaalisesti tallennettuihin tietoihin pääsevät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta niihin oikeus. Rekisterinpitäjä noudattaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietoturvakäytäntöjä.

 

13. Tarkastusoikeus

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Edellä mainitut tiedot annetaan pyydettäessä.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:

HR-assistentti Ulla Hyttinen
Hatanpään valtatie 13
33100 Tampere

tai sähköpostitse osoitteeseen .

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

 

14. Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa tietosuojalakia tai Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu), jos hän kokee, että hänen lainmukaisia oikeuksiaan on loukattu.