Paranna palkkojesi riskienhallintaa


Me huolehdimme yrityksesi palkanlaskennan resursseista ja käytännöistä.

Palkanlaskennassa sovelletaan laajasti tietoa eri palkkalajeista, työlainsäädännöstä, työehtosopimuksista sekä niiden vaikutuksista palkkatapahtumiin, mikä lisää virheiden riskiä. Palkkahallinnon asiantuntijamme vastaavat yrityksesi palkkaprosessista ajantasaisten määräysten ja tarvittaessa ISAE 3402 -laatustandardin mukaisesti, jolloin vältyt virheellisiltä tai puutteellisilta tiedoilta ja väärinkäytöksiltä. Suoritamme sisäiseen valvontaamme kuuluvat varmennustoimet ja dokumentoimme kontrollit ja niissä tehtävät valvontatoimenpiteet sekä raportoimme valvontamme toteuttamisesta sovitulla tavalla.

Me hoidamme yrityksesi palkkojen laskentatiedon tuottamisen lisäksi palkkojen maksatuksen ja kirjaamisen. Teemme palkkalaskelmat palkkojen nettoajossa ja lähetämme verkkopalkat työntekijöillesi sekä suoritamme kirjanpitoajon, tarkistamme kirjanpidon oikeellisuuden ja välitämme aineiston kirjanpitoon. Kirjaamme myös matka- ja kulukorvauksiin sekä lomiin ja poissaoloihin liittyvät tiedot ja tallennamme aineiston palkkatapahtumiin. Samalla tarkistamme laskennan ja teemme tarvittavat muutokset lomapalkan laskentaan, työsuhdetietoihin, palkkaperusteisiin ja palkkatapahtumiin.

Lisäksi toimitamme tiedot säännösten mukaisesti eri tahoille: palkkalaskelmat ja palkkatodistukset työntekijöillesi, palkkatiedot kansalliseen tulorekisteriin, jäsenmaksuraportit palkansaajaliittoihin sekä tilastot Tilastokeskukseen ja Elinkeinoelämän keskusliittoon. Tarvittaessa lähetämme korvaushakemukset, kuten vuosilomakustannus- ja perhevapaakorvaukset, Kansaneläkelaitokseen. Laadimme myös raportit työnantajamaksuista reskontraan, lomapalkkavelasta ja palkkakirjanpidosta kirjanpitäjälle sekä palkkalistoista yrityksesi esimiehelle tai johdolle.


Palkanlaskenta ja maksatus
Poissaolojen ja lomien käsittely
Palkkalaskelmien toimitus
Hakemusten ja todistusten toimitus
Asiakas- ja viranomaisraportointi
Työehtosopimussäännösten seuranta

  • Sonet Premium: Kirjanpito-ohjelma, palkanlaskentaohjelma ja HR-järjestelmä | TW-Laskenta
  • Mepco Palkat ja Mepco HRM: Palkanlaskentaohjelma ja HR-järjestelmä | TW-Laskenta
 

Meiltä saat myös järjestelmät yrityksesi palkkojen käsittelyyn sekä palvelut ja järjestelmät henkilöstöresurssien kehittämiseen.