Tietosuojaseloste, e-Toimisto, taloushallinnon järjestelmä

 

Rekisterinpitäjä

TW-Laskentapalvelut on henkilötietojen rekisterinpitäjä sovelluksen tietojen osalta.

 

Tietojen käsittelijä ja tietosuojavastaava

 

Tietojen käsittelijä

Tietoja käsittelevät henkilöt riippuvat tallennetuista tiedoista. Tietokantaan tallennettuihin taloushallinnon tositteisiin pääsevät käsiksi myös TW-Laskentapalveluiden taloushallinnon henkilöstö yrityskohtaisesti asetettujen käyttöoikeuksien puitteissa. Henkilötietoihin on tekninen pääsy myös ohjelman pääkäyttäjillä ja IT-henkilöillä

 

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana TW-Laskennassa toimii Thomas Westerberg. Kyselyt tietosuojasta voi toimittaa osoitteeseen

Henkilötietojen korjauspyynnöt pyydetään lähettämään kirjallisena osoitteeseen .

 

Rekisterinpitäjän lukuun suoritetut käsittelytoimet

 

Tietojen käsittely

Tietojenkäsittelyn tarkoitus sovelluksessa on taloushallinnon tositteiden ja maksuerien käsittely, sekä tarkastelu.

 

Kaikista käyttäjistä on järjestelmässä
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Järjestelmän käyttäjätunnus
  • Lisäksi mobiilikäyttäjistä on matkapuhelinnumero

 

Käyttäjätunnukseen liittyvät tiedot saadaan käyttäjältä itseltään, käyttäjän yritykseltä tai TW-Laskentapalveluiden ohjelman pääkäyttäjiltä.

Ostolaskut saapuvat toimittajilta e-laskuina, sähköpostissa tai manuaalisesti skannattuna.

 

Tietojen säilytys ja tuhoaminen

Tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjätunnus on voimassa.

 

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

TW-Laskenta ei siirrä tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Pääsy järjestelmän tietoihin on rajattu yrityksen taloushallintoa käsitteleviin työntekijöihin ja järjestelmän ylläpitäjiin ja pääkäyttäjiin käyttäjätunnuksin ja käyttöoikeuksin.

Mobiilisovelluksen kautta tietoihin pääsevät vain ne henkilöt joille on annettu siihen oikeudet. TW-Laskentapalveluiden taloushallinnon henkilöille ei ole annettu oikeuksia mobiilisovelluksen käyttöön.

Tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopioita tietojen häviämisen estämiseksi. Varmuuskopioihin pääsevät käsiksi vain erikseen määritellyt tekniset pääkäyttäjät, jotka on koulutettu asianmukaisesti.
Tietojen siirtoon asiakkaan ja TW-Laskennan välillä käytetään turvallisia siirtotapoja (suojattu aineistopalvelu ja turvasähköposti). Myös asiakkaita kannustetaan ja opastetaan käyttämään turvallisia menetelmiä perinteisen sähköpostin sijasta.

 

Ohje tietosuojaloukkaustilanteessa

Jos havaitset tietosuojaloukkauksen, ota välittömästi yhteyttä tietosuojavastaavaan. Tietosuojailmoituksen malli on saatavilla pyynnöstä TW-Laskennasta: .

 

Ohje omien tietojen pyyntöihin

Tietojen tarkastuspyynnöt pyydetään lähettämään kirjallisena osoitteeseen .